Our News

05 Aug 2022
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΤων Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΕΚΕ Α.Ε.»σε Τακτική Γενική Συνέλευση&...
05 Aug 2022
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΤων Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΕ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ...
29 Jul 2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣπήλιος Λιβανός από Ξάνθη : «Η ΣΕΚΕ δείχνει τον δρόμο για τηνανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα» Στις προοπτικές της μεγαλύτερη...
16 Mar 2021
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΣΕΚΕ Α.Ε ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  012532946000Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ...
16 Mar 2021
ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕΚΕ Α.ΕΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ  &n...
16 Mar 2021
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΣΕΚΕ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021Στην ...
16 Mar 2021
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝΚΑΙΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΣΕΚΕ Α.Ε ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 012532946000Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσειςτης  περι...
16 Mar 2021
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΕ Α.Ε.(ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η 12510846000)Α Π Ο Φ Α Σ ΗΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ&n...
16 Mar 2021
 ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕΚΕ Α.Ε. ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ  ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ  ΣΤΟ 2 ΧΙΛ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ...
16 Mar 2021
ΑΜΒΥΞ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.    121605099000Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ...
16 Mar 2021
      ΣΕΚΕ ΑΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝΕΛΛΑΔΟΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  σύμφων...
10 Feb 2021
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΤων Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΕΚΕ Α.Ε.»σε Τακτική Γενική ΣυνέλευσηΜ...
10 Feb 2021
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΤων Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΕ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική ΣυνέλευσηΜε απ...
12 Jun 2019
Την τιμητική διάκριση του «Πρωταγωνιστή της ελληνικής οικονομίας» έλαβε η ΣΕΚΕ στη διάρκεια απονομής των βραβείων που διοργάνωσε η Direction...
23 Oct 2017
Το μήνυμα αυτό έστειλαν οι εκπρόσωποι των καπνοπαραγωγών από όλο τον κόσμο στη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου τους στο Λιτόχωρο Πιερίας, το ...