Our News

27 Sep 2023
Click For pdf
09 Sep 2023
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΤων Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΕ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική ΣυνέλευσηΜε απ...
09 Sep 2023
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΤων Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΕΚΕ Α.Ε.»σε Τακτική Γενική ΣυνέλευσηΜ...
08 Sep 2023
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΤων Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΕΚΕ Α.Ε.»ΓΕΜΗ 12532946000σε Τακτική Γ...
08 Sep 2023
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΤων Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΕ Α.Ε.»ΓΕΜΗ 12510846000σε Τακτική Γενικ...
17 Jul 2023
PRESS RELEASE The Cooperative Union of The Tobacco Growers of Greece (SEKE S.A.) isparticularly pleased to welcome the former Prime Min...
05 Aug 2022
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΤων Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΕΚΕ Α.Ε.»σε Τακτική Γενική Συνέλευση&...
05 Aug 2022
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΤων Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΕ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ...
29 Jul 2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣπήλιος Λιβανός από Ξάνθη : «Η ΣΕΚΕ δείχνει τον δρόμο για τηνανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα» Στις προοπτικές της μεγαλύτερη...
16 Mar 2021
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΣΕΚΕ Α.Ε ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  012532946000Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ...
16 Mar 2021
ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕΚΕ Α.ΕΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ  &n...
16 Mar 2021
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΣΕΚΕ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021Στην ...
16 Mar 2021
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝΚΑΙΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΣΕΚΕ Α.Ε ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 012532946000Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσειςτης  περι...
16 Mar 2021
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΕ Α.Ε.(ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η 12510846000)Α Π Ο Φ Α Σ ΗΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ&n...
16 Mar 2021
ΑΜΒΥΞ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.    121605099000Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ...
16 Mar 2021
      ΣΕΚΕ ΑΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝΕΛΛΑΔΟΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  σύμφων...
10 Feb 2021
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΤων Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΕΚΕ Α.Ε.»σε Τακτική Γενική ΣυνέλευσηΜ...
10 Feb 2021
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΤων Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΕ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική ΣυνέλευσηΜε απ...
12 Jun 2019
Την τιμητική διάκριση του «Πρωταγωνιστή της ελληνικής οικονομίας» έλαβε η ΣΕΚΕ στη διάρκεια απονομής των βραβείων που διοργάνωσε η Direction...
23 Oct 2017
Το μήνυμα αυτό έστειλαν οι εκπρόσωποι των καπνοπαραγωγών από όλο τον κόσμο στη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου τους στο Λιτόχωρο Πιερίας, το ...