Our News

10/02/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΕ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΕ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις,
Μέτοχοι της Ελληνικής Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΕ Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει
στις 5 Mαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00 π.μ., στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας
στην Ξάνθη ( στο 2ο χλμ. της οδού Ξάνθης - Πετεινού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
1) Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, της
Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης
1/7/2019 – 30/6/2020 και των επ’ αυτού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ελεγκτών.
2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 1/7/2019-30/6/2020 των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4548/2018..
3) Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.
4) Έγκριση της προτεινόμενης Διάθεσης Αποτελεσμάτων της χρήσης 1/7/2019 –30/6/2020.
5) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών
για την χρήση από 1/7/2020 - 30/6/2021 και καθορισμός της αμοιβής του.
6) Έγκριση για σύναψη συμβάσεων με συνδεδεμένα μέλη της εταιρίας.
7) Ανακοινώσεις και Προτάσεις διάφορες.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι οι εξής: 1) ΕΑΣ Ξάνθης, 2) ΕΑΣ Δράμας, 3)
ΕΑΣ Σερρών, 4) ΕΑΣ Καβάλας, 5) ΕΑΣ Παγγαίου, 6) ΕΑΣ Ροδόπης, 7) Αγροτικός Συνεταιρισμός
Εορδαίας, 8) η ΑΕ « Ασφαλιστικό Πρακτορείο ΕΑΣ – ΣΕΚΕ ΣΕΚΑΠ ΑΕ », 9) Αγροτικός
Συνεταιρισμός Κιλκίς Ν. Κιλκίς, 10) ΕΑΣ Πιερίας, 11) Αγροτικός Συνεταιρισμός Λαγκαδά, 12) η
Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, 13) Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου Ναυπακτίας, 14 )
ΕΑΣ Θηβών, 15) ΓΠΣ 5ος Κατερίνης, 16) ΓΠΣ Εξοχής Κατερίνης και 17) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΣΕΚΕ ΑΕ.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να
καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλει τα
σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της
εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.


Ξάνθη, 08 Φεβρουαρίου 2021
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ