Our News

08/09/2023
Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΕ Α.Ε.»
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΕ Α.Ε.»
ΓΕΜΗ 12510846000
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις,
Μέτοχοι της Ελληνικής Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΕ Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει
στις 8 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ., στα Γραφεία της έδρας της
Εταιρείας στην Ξάνθη (στο 2ο χλμ. της οδού Ξάνθης - Πετεινού), για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
1) Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, της
Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης
1/1/2022 - 31/12/2022 και των επ’ αυτού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ελεγκτών.
2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022 των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και
έγκριση των αμοιβών τους, της χρήσης 1/1/2022- 31/12/2022.
3) Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 και του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023.
4) Έγκριση της προτεινόμενης Διάθεσης Αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1/2022 - 31/12/2022.
5) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τη χρήση
1/1/2023 - 31/12/2023.
6) Απόφαση για τροποποίηση του άρθρου 3 του ισχύοντος Καταστατικού, αναφορικά με την
διάρκεια και σχετική κωδικοποίηση αυτού,
7) Έγκριση για σύναψη συμβάσεων με συνδεδεμένα μέλη της εταιρίας.
8) Ανακοινώσεις και Προτάσεις διάφορες.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να
καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλει τα
σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της
εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.
Ξάνθη, 31 Ιουλίου 2023
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ