Our News

09/09/2023
Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΕΚΕ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική ΣυνέλευσηΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΕΚΕ Α.Ε.»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Μέτοχοι της Ελληνικής Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΣΕΚΕ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 9 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:30 μ.μ., στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Ξάνθη (στο 2ο χλμ. της οδού Ξάνθης - Πετεινού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
1) Έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και του Προσαρτήματος της χρήσης από 1.7.2021-31.12.2021 και των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 1.7.2021-31.12.2021 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4548/2018.
3) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση από 1.1.2022-31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής του.
4) Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την κλειόμενη χρήση από 1.7.2021-31.12.2021.
5) Ανακοινώσεις και Προτάσεις διάφορες.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Ξάνθη, 5 Αυγούστου 2022
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ