Our News

05/08/2022
Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΕ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται οιΣυνεταιριστικές Οργανώσεις, Μέτοχοι της Ελληνικής Ανωνύμου Εταιρείας με τηνεπωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΕ Α.Ε.», σε ΤακτικήΓενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 9 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00π.μ., στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Ξάνθη ( στο 2ο χλμ. της οδούΞάνθης - Πετεινού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα τηςΗμερήσιας Διάταξης:

1) Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού, της ΚατάστασηςΛογαριασμού Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και τουΠροσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 1/7/2021 - 31/12/2021και των επ’ αυτού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 1/7/2021- 31/12/2021 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και έγκριση των αμοιβών τους, της χρήσης1/7/2021 - 31/12/2021.

3) Προέγκριση αμοιβών των μελών του ΔιοικητικούΣυμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 και τουΟρκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022.

4) Έγκριση της προτεινόμενης Διάθεσης Αποτελεσμάτων τηςχρήσης 1/7/2021 - 31/12/2021.

5) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτήαπό το ΣΟΕΛ για τη χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022.

6) Έγκριση για σύναψη συμβάσεων με συνδεδεμένα μέλη τηςεταιρίας.

7) Ανακοινώσεις και Προτάσεις διάφορες.

 

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια ΤακτικήΓενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίαςή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης,καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5)τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής ΓενικήςΣυνέλευσης.

 

Ξάνθη, 5 Αυγούστου 2022

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ