Our News

05/08/2022
Πρόσκληση Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΕΚΕ Α.Ε.»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται οιΣυνεταιριστικές Οργανώσεις, Μέτοχοι της Ελληνικής Ανωνύμου Εταιρείας με τηνεπωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΣΕΚΕ Α.Ε.» σεΤακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 9 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή,ώρα 12:30 μ.μ., στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Ξάνθη (στο 2ο χλμ. τηςοδού Ξάνθης - Πετεινού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα τηςΗμερήσιας Διάταξης:

 

1) Έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης ΛογαριασμούΑποτελεσμάτων, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και του Προσαρτήματοςτης χρήσης από 1.7.2021-31.12.2021 και των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καιτων Ελεγκτών.

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 1.7.2021-31.12.2021 των μελών τουΔιοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.4548/2018.

3) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτήαπό το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση από 1.1.2022-31.12.2022 και καθορισμός τηςαμοιβής του.

4) Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την κλειόμενηχρήση από 1.7.2021-31.12.2021.

5) Ανακοινώσεις και Προτάσεις διάφορες.

 

 

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια ΤακτικήΓενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίαςή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης,καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5)τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής ΓενικήςΣυνέλευσης.

 

Ξάνθη, 5 Αυγούστου 2022

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ