Our News

16/03/2021
ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 ΣΕΚΕ 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕΚΕ Α.Ε. ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ  ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ  ΣΤΟ 2 ΧΙΛ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ

 ΠΡΟ Σ  Τ ΗΝ ΕΤ ΗΣΙΑ ΤΑΚΤ ΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕ Λ Ε Υ ΣΗ Τ ΩΝ ΜΕΤ ΟΧΩΝ ΤΗΣ  ΕΤ ΑΙΡΕ ΙΑΣ

 ΔΙ ΑΧΕ ΙΡ ΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡ ΗΣΗΣ  ΑΠΟ   1 /7 /2019 - 30/6/2020

 

 

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σας καλέσαμε για να θέσουμε στην κρίση σαςτον Ισολογισμό χρήσης 1.7.2019-30.6.2020 της εταιρείας.Αφού σας παρουσιάσουμε την δραστηριότητα της χρήσης 1.7.2019-30.6.2020 να αποφασίσετε γι΄ αυτόν και για τα άλλαθέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Τα αναλυτικά κονδύλια του υπό έγκριση Ισολογισμού, του λογ/σμού Αποτελεσμάτων χρήσεως 1.7.2019-30.6.2020 έχουν ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στην περίοδο 1.7.2019-30.6.2020 ανήλθε στο ποσό των €73.052.217,12 έναντι 66.693.697,19 της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου 1.7.2018- 30.6.2019 ήτοι σημείωσε αύξηση 9,53 %, γεγονός που οφείλεται στην ενδυνάμωση της παρουσίας της εταιρείας τόσο στην αγορά της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ανήλθαν στο ποσό των 7.660.762,26. Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση του κόστους των λειτουργιών εκμετάλλευσης (Διοίκηση Διάθεση χρηματοοικονομικά ) και μαζί με τα έκτακτααποτελέσματα και τον φόρο εισοδήματος, διαμόρφωσαντο αποτέλεσμα της περιόδου 1.7.2019-30.6.2020 (κέρδη) στο ποσό των 326.517,75 έναντι κερδών της περιόδου της προηγούμενης χρήσης 1.7.2018-30.6.2019 85.298,45. Από το προαναφερόμενο αποτέλεσμα σχηματίστηκετακτικό αποθεματικό ποσό 16.325,89 και το υπόλοιποποσό 310.191,86 προσαύξησε τα αποτελέσματα εις νέο του Ισολογισμού.

 

Από την σύντομη αναφορά των παραπάνω και μόνο, αλλά και από την διερεύνηση καισυγκριτική μελέτη των λοιπών στοιχείων και μεγεθών του Ισολογισμού μας, συνάγεται ότι στηχρήση 1.7.2019-30.6.2020 η αύξηση των πωλήσεωνκαι η βελτίωση των λοιπώναποτελεσμάτων οφείλεται στις εντεινόμενες προσπάθειες της εταιρείας για αύξηση πωλήσεων καθώς και στην πώληση αποθεμάτων με ικανοποιητικά ποσοστά μικτού κέρδους σε σχέση μετην προηγούμενη χρήση.

 

Τέλος σχετικά με τις λογιστικές αρχές που η εταιρεία ακολούθησε για την κατάρτιση του Ισολογισμού της Παρούσης και προηγούμενης χρήσεως καθώς και τον Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως αναλυτικά περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα (σημειώσεις) τωνετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σελίδες 9 έως 68. Επίσης, στις προαναφερόμενες σελίδες περιλαμβάνονται και λοιπές πληροφορίες επεξηγήσεις έτσι όπως αυτές προβλέπονται από το ισχύονκανονιστικό πλαίσιο.

Ο ισολογισμός, ο πίνακας αποτελεσμάτων της χρήσης, ο πίνακας μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίωνκαι η κατάσταση ταμειακών ροών έχουν ως εξής:


 

 

 

"ΣΕΚΕ" Α.Ε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

 

 

ΙΣΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 74η ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ

 

 

Για την Περίοδο

 

1 Ιουλίου 2019 - 30 Ιουνίου  2020

 

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 281/66/Β/86/002 (08)  ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.  012510846000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

Κλειόμενη χρήση

 

Κλειόμενη χρήση

 

 

 

30.6.2020

30.6.2019

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

 

 

Μη κυκλοφορούντ α περιουσιακά στ οιχεία

 

 

 

Ενσώματα Πάγια

 

 

 

 

Ακίνητα

Ε.1

21.429.836,69

21.715.594,21

 

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Ε.1

1.692.090,56

1.864.433,51

 

Λοιπός εξοπλισμός

Ε.1

1.155.508,92

1.087.351,61

 

Επενδύσεις σε ακίνητα

Ε.1

516.800,00

511.400,00

Σύνολο

 

24.794.236,17

25.178.779,33

 

 

 

 

Ά υλα πάγια στοιχεία

 

 

 

Λοιπά Ά υλα

Ε.2

1.630,94

2.211,92

Σύνολο

 

1.630,94

2.211,92

 

 

 

 

 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Ε.3

270.745,72

333.717,53

 

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

Δάνεια και απαιτήσεις

Ε.4.1

121.215,23

48.129,13

 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

Ε.4.2

5.266.932,31

5.266.932,31

Σύνολο

 

5.388.147,54

5.315.061,44

Σύνολο μη κυκλοφορούντ ων

 

30.454.760,37

30.829.770,22

 

 

 

 

 

Κυκλοφορούντ α περιουσιακά στ οιχεία

 

 

 

Αποθέματα

 

 

 

 

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

Ε.5

27.758.691,80

19.505.603,65

 

Εμπορεύματα

Ε.5

8.652.027,21

11.367.408,86

 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

Ε.5

3.469.196,56

7.035.755,96

 

Προκαταβολές για αποθέματα

Ε.5

2.322.805,20

4.538.827,00

Σύνολο

 

42.202.720,77

42.447.595,47

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

 

 

 

 

Εμπορικές απαιτήσεις

Ε.6.1

18.336.718,61

17.020.829,68

 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

Ε.6.2

2.698.040,49

2.699.811,69

 

Λοιπές απαιτήσεις

Ε.6.3

9.423.894,65

1.435.825,44

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ε.6.4

41.897,89

80.901,21

 

Προπληρωμένα έξοδα

Ε.6.5

88.476,37

67.898,38

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ε.6.6

40.243,67

1.124.217,75

Σύνολο

 

30.629.271,68

22.429.484,15

 

Σύνολο κυκλοφορούντ ων

 

 

72.831.992,45

 

64.877.079,62

 

Σύνολο Ενεργητ ικού

 

 

103.286.752,82

 

95.706.849,84

 

 

 

 


 

 

 

Κλειόμενη χρήση

Κλειόμενη χρήση

 

 

 

30.6.2020

30.6.2019

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

 

 

Καθαρή θέση

 

 

 

Κεφάλαιο

Π.1

10.052.120,28

10.052.120,28

Σύνολο

 

10.052.120,28

10.052.120,28

 

 

 

 

 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

 

 

 

 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

Π.2.1

2.870.571,78

2.854.245,89

 

Αφορολόγητα αποθεματικά

Π.2.1

9.019.577,25

9.019.577,25

 

Αποτελέσματα εις νέο

Π.2.2

13.149.784,46

12.839.592,60

Σύνολο

 

25.039.933,49

24.713.415,74

 

 

 

 

Σύνολο καθαρής θέσης

 

35.092.053,77

34.765.536,02

 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

 

 

 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους

Π.3.1

447.974,70

408.530,85

Σύνολο

 

447.974,70

408.530,85

 

 

 

 

 

Υποχρεώσεις

 

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Π.4.1

510.634,86

683.255,78

Σύνολο

 

510.634,86

683.255,78

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

Τραπεζικά δάνεια

Π.5.1

44.519.102,71

45.786.128,62

 

Εμπορικές υποχρεώσεις

Π.5.2

20.422.260,09

11.689.377,34

 

Φόρος εισοδήματος

Π.5.3

567.740,62

0,00

 

Λοιποί φόροι τέλη

Π.5.4

145.069,77

777.319,76

 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Π.5.5

202.151,36

176.344,72

 

Λοιπές υποχρεώσεις

Π.5.6

748.561,93

774.809,16

 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Π.5.7

631.203,01

645.547,59

Σύνολο

 

67.236.089,49

59.849.527,19

Σύνολο  υποχρεώσεων

 

67.746.724,35

60.532.782,97

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

 

103.286.752,82

95.706.849,84

 

 

 

 


 

 

 

 

 

"ΣΕΚΕ" Α.Ε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Για την Περίοδο

1 Ιουλίου 2019 - 30 Ιουνίου  2020

 

Σημ είω

ση

Κλειόμενη χρήση

Κλειόμενη χρήση

 

1 /7 /2 0 1 9 -

3 0 /6 /2 0 2 0

1 /7 /2 0 1 8 -

3 0 /6 /2 0 1 9

Κύκλος εργασιών

Α.1

73.052.217,12

66.693.697,19

Κόστος πωλήσεων

Α.2

(-65.391.454,86)

(-60.598.988,84)

Μικτ ό Αποτ έλεσμα

 

7.660.762,26

6.094.708,35

Λοιπά συνήθη έσοδα

Α.3

1.800,00

9.079,47

 

 

7.662.562,26

6.103.787,82

Έξοδα διοίκησης

Α.2

(-2.343.614,53)

(-2.323.149,60)

Έξοδα  διαθέσεως

Α.2

(-1.527.767,67)

(-1.196.800,56)

Λοιπά Έξοδα και ζημίες

Α.4

(-175.720,82)

(-322.699,96)

Κέρδη & Ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

Α.5

126.996,52

197.818,56

Έξοδα ή έσοδα από απομειώσεις ή αναστροφή απομειώσεων

περιουσιακών στοιχείων (Καθαρό ποσό)

 

Α.6

 

(-39.003,32)

435.245,00

Κέρδη & Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Α.7

5.400,00

0,00

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

Α.8

1.005,13

75.059,80

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Α.9

244.806,29

210.319,04

Αποτ ελέσματ α προ τ όκων και φόρων

 

3.954.663,86

3.179.580,10

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Α.10

(-3.313.305,45)

(-3.027.692,24)

Αποτ ελέσματ α  προ φόρων

 

641.358,41

151.887,86

Φόροι εισοδήματος

Α.11

(-314.840,66)

(-66.589,41)

Αποτ ελέσματ α περιόδου μετ ά από φόρους

 

326.517,75

85.298,45

 

 

 

 


ΣΕΚΕ Α.Ε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12510846000

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

της  περιόδου 1 Ιουλίου 2019 30 Ιουνίου 2020

ποσά σε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ΣΕΚΕ" ΑΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛ ΙΟΥ 2019 ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Για την Περίοδο

1 Ιουλίου 2019 - 30 Ιουνίου 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας με Ε.Λ.Π Ν.4308/2014

 

 

Εταιρεία

 

 

 

Μετ οχικό Κεφάλαιο

 

Υπέρ τ ο άρτ ιο

 

Λοιπά Αποθεματ ικά

 

Αποτ ελέσματ α εις νέον

Ποσά για αύξηση μετ οχικού

κεφαλαίου

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετ όχων

Ετ αιρείας

Υπόλοιπο Κατ ά ΕΛΠ τ ην

1/7/2018

10.052.120,28

0,00

11.871.176,47

12.758.559,07

0,00

34.681.855,82

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Τακτικό αποθεματικό

 

0,00

0,00

4.264,92

-4.264,92

0,00

0,00

Τακτοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού Ν. 3908/2011 (χρήση μεταβατικών διατάξεων Ν. 4308/2014) λόγω οριστικής πιστοποίησης

 

 

0,00

 

0,00

 

-1.618,25

 

0,00

 

0,00

 

-1.618,25

Καθαρό Αποτέλεσμα Περιόδου

1/7/18-30/6/2019

0,00

0,00

0,00

85.298,45

0,00

85.298,45

Σύνολο μετ αβολών ιδίων κεφαλαίων  1/7/18-30/6/2019

 

0,00

0,00

2.646,67

81.033,53

0,00

83.680,20

Υπόλοιπο Κατ ά ΕΛΠ τ ην

30/6/2019

10.052.120,28

0,00

11.873.823,14

12.839.592,60

0,00

34.765.536,02

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Τακτικό αποθεματικό

 

0,00

0,00

16.325,89

-16.325,89

0,00

0,00

Τακτοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού Ν. 3908/2011 (χρήση μεταβατικών διατάξεων Ν. 4308/2014) λόγω οριστικής πιστοποίησης

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

Καθαρό Αποτέλεσμα Περιόδου

1/7/19-30/6/2020

0,00

0,00

0,00

326.517,75

0,00

326.517,75

Σύνολο μετ αβολών ιδίων κεφαλαίων  1/7/19-30/6/2020

 

0,00

0,00

16.325,89

310.191,86

0,00

326.517,75

Υπόλοιπο Κατ ά ΕΛΠ τ ην

30/6/2020

10.052.120,28

0,00

11.890.149,03

13.149.784,46

0,00

35.092.053,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 5 από 29


 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΚΕ ΑΕ

Κατάσταση Χρηματοροών

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

1.7.2019-

30.6.2020

1.7.2018-

30.6.2019

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες

 

 

Αποτέλεσμα προ φόρων

641.358,41

151.887,86

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:

 

 

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων

812.277,55

787.851,47

Προβλέψεις

78.447,17

-417.684,42

Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων

-126.996,52

-197.818,56

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

-1.005,13

-75.059,80

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων

-5.400,00

0,00

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)

3.313.305,45

3.027.692,24

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

 

 

Μεταβολή αποθεμάτων

244.874,70

-1.314.155,01

Μεταβολή απαιτήσεων

-9.334.279,22

-3.773.789,47

Μεταβολή υποχρεώσεων

8.480.967,29

3.104.599,87

 

 

 

Μείον:

 

 

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους

-3.313.305,45

-3.027.692,24

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος

-314.840,66

-66.589,41

Σύνολο Α

475.403,59

-1.800.757,47

 

 

 

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες

 

 

Εισπράξεις (πληρωμές) για πώληση (απόκτηση) παγίων στοιχείων

-293.356,89

-292.193,92

Εισπράξεις (πληρωμές) για πώληση (απόκτηση) συμμετοχών και λοιπών επενδύσεων

0,00

-2.170.000,00

Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)

0,00

0,00

Τόκοι εισπραχθέντες

0,00

0,00

Μερίσματα εισπραχθέντα και λοιπά έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

1.005,13

75.059,80

Σύνολο Β

-292.351,76

-2.387.134,12

 

 

 

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

 

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου

0,00

0,00

Είσπραξη - τακτοποίηση επιχορήγησης ν.3908/2011 που αφορά περίοδο πριν την 1/1/2015

(εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων)

 

0,00

 

-1.618,25

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια

-1.267.025,91

4.191.194,00

Μερίσματα πληρωθέντα

0,00

0,00

Σύνολο (Α+Β+Γ)

-1.267.025,91

4.189.575,75

 

 

 

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων

 

 

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα της χρήσης

-1.083.974,08

1.684,16

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου

1.124.217,75

1.122.533,59

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

40.243,67

1.124.217,75


 

Οι λογαριασμοί του ενεργητικού είναι πλήρωςενημερωμένοι καιέχουν δημιουργηθεί προβλέψεις για κάλυψη της αποζημιώσεως του προσωπικούοι οποίες 30.6.2020 ανέρχονταιστο ποσό των 447.974,70 ευρώ.

 

 

 

Οι λογαριασμοί του Παθητικού είναι πλήρως ενημερωμένοι, δεν παρουσιάζουν καμίακαθυστέρηση ως προς τις τρέχουσες υποχρεώσεις προς τις Τράπεζες, το Δημόσιο, ταασφαλιστικά ταμεία καιτους λοιπούς τρίτους.

 

Τα αποθεματικά νόμων ή καταστατικού ανέρχονται σε ποσό ευρώ 2.870.571,78 τα αφορολόγητα αποθεματικά ανέρχονται στο ποσό ευρώ 9.019.577,25, τα αποτελέσματα εις νέοστο ποσό των ευρώ 13.149.784,46 και μαζί με το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιοδιαμορφώνουν το σύνολο των ιδίωνκεφαλαίων  σε   35.092.053,77.

 

Η λογιστική αξία όλων των στοιχείων, δηλαδή του ενεργητικού ακινήτωνκαι λοιπών παγίωνεγκαταστάσεων καθώς και των λοιπών στοιχείων αυτού, δεν υπερβαίνει την εύλογη καιαπεικονίζει την λογιστική οικονομικήθέση της συνεταιριστικής μας Οργανώσεως, ενισχύει τηνπιστοληπτική ικανότητα της ΣΕΚΕ, στοιχείο απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργίατης, την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της προς επίτευξη των προγραμματισμένων στόχωντης Διοικήσεως μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού.

 

 

 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ορισμένα γεγονότα και μεταβολές της χρήσεως1.7.2019- 30.6.2020:

 

   Μετ αβο λέ ς Α κινή τ ων :

 

Οι μεταβολές ανά κατηγορία στα ενσώματα πάγια καθώς και για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τηςεταιρείας στην χρήση 1.7.2019-30.6.2020 είναι αυτές που αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτωπίνακα.

 

Ι. ΑΓΟΡΕΣ H ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.7.2019-30.6.2020

 

Στη χρήση πραγματοποιήθηκαν προσθήκες κτιρίων συνολικού ποσού € 4.700,00

 

ΙΙ. ΑΓΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.7.2019-30.6.2020

 

Στη χρήση πραγματοποιήθηκαν αγορέςμηχανημάτων συνολικού ποσού 162.275,00.

 

ΙΙΙ. ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.7.2019-30.6.2020

 

Στη χρήση δενπραγματοποιήθηκαν αγορέςμεταφορικών μέσων.

 

ΙV. ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.7.2019-30.6.2020

 

Στη     χρήση     1.7.2019-30.6.2020     πραγματοποιήθηκαν     αγορές     επίπλων,     ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπούεξοπλισμού αξίας €206.350,62 και εντάξεις ποσού 75.290,27.


 

V. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.7.2019-30.6.2020

 

Στη χρήση 1.7.2019-30.6.2020 διενεργήθηκαν προσθήκες ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση συνολικού ποσού 78.560,27 που αφορούν κυρίωςεπισκευή και βελτίωση παλετώνμεταφοράς και προκαταβολές έναντιαγορών παγίων ποσού 12.728,29.

 

VΙ. ΑΓΟΡΕΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ υλα και δικαιώματα) ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.7.2019-30.6.2020

 

Δεν  υπήρξαν μεταβολέςστη χρήση.

 

Τέλος στη χρήση 1.7.2019-30.6.2020 διενεργήθηκαν εκποιήσεις παγίωνσυνολικής αξίας κτήσης 238.031,10 και αναπόσβεστης αξίας 26.862,48 αντί 153.733,00 προς τρίτους και προςτις θυγατρικές εταιρείες SEKE DOOEL PRILEP και SEKE ELBASAN από τις οποίες το κέρδοςποσού 128.331,09 και η ζημιάποσού€ 1.460,57 εμφανίζονταιστο σχετικό κονδύλι της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεων «Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντωνστοιχείων». Επιπλέον διενεργήθηκαν πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων υπό κατασκευήσυνολικής αξίας κτήσης 4.670,00 και αναπόσβεστης αξίας 4.670,00 αντί 4.796,00 προς τις θυγατρικές εταιρείες SEKE DOOEL PRILEP και SEKE ELBASAN από τις οποίες το κέρδος ποσού 130,00 και η ζημιά ποσού 4,00 εμφανίζονται στο σχετικό κονδύλι της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεων «Κέρδη καιζημιές από διάθεσημη κυκλοφορούντων στοιχείων».

 

Τέλος στην κυριότητα της ΣΕΚΕ, μενόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας, βρίσκονταν στις 30.6.2020 τα κάτωθι ακίνητα και τα επ’ αυτώνβάρη :

 

1.     Στ α Δο λιανά Ιωαννίνων :

 

Αγρός εκτάσεως τ.μ. 9.415,12  εις Δολιανά περιοχή «Βάρκα - Γαλάτες».

 

2.     Θε σ σαλο νίκη :

 

Συγκρότημα δύο (2) 9 ορόφων καπναποθηκών κτισμένων επί οικοπέδου συνολικήςεκτάσεως τ.μ. 15.882 επί της οδού Μ. Ασίας 4 - Εύοσμος - Θεσσαλονίκη. Οι καπναποθήκες αυτές έχουν εμβαδόν 14.130 τ.μ. και 14.500 τ.μ. αντίστοιχα. Επίσης υπάρχει συγκρότημαγραφείων, 569 τ.μ.και αίθουσα επεξεργασίας καπνών,εμβαδού 7.920 τ.μ.

 

3.   Ε ις Ξά νθη  :

 

Οικόπεδο συνολικού εμβαδού τ.μ. 160.022 κείμενο εις το 2ο χιλ/τρο Ξάνθης - Πετεινού.Επί του συνολικού αυτού οικοπέδου ( συνενωθέντα αγροτεμάχια υπάρχουν τα παρακάτω κτίσματακαπναποθηκών κλπ. ).

1)  Συγκρότημα καπναποθηκών3 ορόφων και γραφείωνσυνολικού εμβαδού τ.μ. 22.667.

 

2)     Αποθήκη ( εργοστάσιο επεξεργασίας καπνών Βιρτζίνια και Μπέρλεϋκαι Αποθήκη ) συνολικού εμβαδού τ.μ.12.266.

 

3) Αποθήκη καπνών τ.μ. 5.560.

 

4)  Αποθήκη ανατολικού τύπου καπνώντ.μ.12.000 και

 

5)  Αποθήκη (χώροςεπεξεργασίας ανατολικώνκαπνών τ.μ. 14.000.


 

 

6) Αποθήκη καπνών τ.μ. 6.000

 

7) Αποθήκη καπνών τ.μ. 8.580

 

4.  Ε ις Σ έ ρρε ς  :

 

Συγκρότημα καπναποθήκης ( εμβαδού συνολικού 5.162 τ.μ. ) επί της οδού Βροντούς 2,κτισμένη επί οικοπέδου 11.957,21 τ.μ.

 

5. Eις Α θή νας  :

 

α) Ακαδημίας 65 καιΓενναδίου 8 :

 

1)Γραφείο εμβαδού μ2  104,50 του 4ου ορόφου  και

 

2) Γραφείο εμβαδού μ2   86,00 του 4ου ορόφου.

 

Επί των ακινήτων υφίστανται Εμπράγματα Βάρη - Υποθήκες - Προσημειώσεις    συνολικούποσού 23.450 χιλ ευ