Our News

16/03/2021
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΚΕ Α.Ε. 5.3.2021
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΕ Α.

ΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Η 12510846000)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 ΤΗΣ 5η ς ΜΑΡΤΙΟΥ2 021


Στην Ξάνθη και στο 2ο χλμ της οδού Ξάνθης Πετεινού, όπου βρίσκονται τα Γραφεία της έδρας της ΕλληνικήςΑνωνύμου Εταιρείας με τηνεπωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΕΚΕ Α.Ε.», συνήλθε σήμερα 5 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, η Τακτική ΓενικήΣυνέλευση της Εταιρείας, με την μέθοδο τηςτηλεδιάσκεψης λόγω της πανδημίας Covid 19, με προεδρεύοντα προσωρινώςτον Πρόεδρο του ΔιοικητικούΣυμβουλίου κ. Παναγιώτη Ταρενίδη.

Ηπαρούσα Γενική Συνέλευση συνέρχεται, ύστερα από απόφαση του

Διοικητικού    Συμβουλίου,     η    οποία    πάρθηκε     στη      συνεδρίασηΝο 1086/05.02.2021.

Ηπρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τα θέματα τηςΗμερήσιας Διάταξης, δημοσιεύθηκε εντός των νόμιμων προθεσμιών στο ΓΕΜΗ και τ ο ι χ ο κ ο λ λ ή θ η κ ε σε εμφανή θέση των Γραφείων του Κεντρικού Καταστήματοςτης Εταιρείαςεμπρόθεσμα.

Ότι, σαράντα οκτώ ώρες πριν από την παρούσα Γενική Συνέλευσητ ο ι χ ο κ ο λ λ ή θ η κ ε σε εμφανή θέση των Γραφείων της εταιρείας, πίνακας των Μετοχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, οι οποίες έστειλαν εμπρόθεσμα ταδικαιολογητικά συμμετοχής των στην Γενική Συνέλευση.

Επίσης στον ίδιο  πίνακα αναγράφονται ο  αριθμός των μετοχών και των

ψήφων, τα ονοματεπώνυμακαι οι διευθύνσεις των Αντιπροσώπων.

Ύστερα από τα παραπάνω γίνεται ονομαστική κλήση και διαπιστώνεται ότιτηνΤακτική Γενική Συνέλευση προσήλθαν και συμμετέχουν με την μέθοδοτηςτηλεδιάσκεψης οι Αντιπρόσωποι των ακολούθων Συνεταιριστικών Οργανώσεων, οι οποίες μέτοχοι απέστειλαν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα (ΑπόφασηΔ.Σ., Διορισμός Εκπροσώπου και λοιπά).

1.   Εκ μέρους του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Αγροτικός  Συνεταιρισμός

 ΞΑΝΘΗΣ «Η   ΕΝΩΣΗ»,  κατόχου   (535.500)  μετοχών   και   δικαιουμένου ισάριθμων ψήφων, ο κ. ΚοντόςΑλέξανδρος, κάτοικοςΞάνθης, εκπροσωπών το σύνολοτωνμετοχών.

2.  Εκ    μέρους   του    Αγροτικού    Συνεταιρισμού   «Ένωση   ΑγροτικόςΣυνεταιρισμός   ΔΡΑΜΑΣ », κατόχου  (55.125)  μετοχών και   δικαιουμένου


ισάριθμων ψήφων, ο κ. Κεσκίνογλου Ιωάννης, εκπροσωπών το σύνολο τωνμετοχών.

3.  Εκ μέρους της «Ένωσης Αγροτικών ΣυνεταιρισμώνΣΕΡΡΩΝ », κατόχου

(348.074) μετοχών και δικαιούμενης ισάριθμωνψήφων, ο κ. ΠαρηγόρηςΚωνσταντίνος, κάτοικος Σερρών, εκπροσωπών τοσύνολο των μετοχών.

4.       Εκ μέρους του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση ΑγροτώνΣυνεταιρισμένων  ΚΑΒΑΛΑΣ», κατόχου (303.031) μετοχών και δικαιουμένουισάριθμων ψήφων, ο κ. Λεπίδας Κωνσταντίνος, εκπροσωπών το σύνολο των μετοχών.

5.       Εκ μέρους του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση ΑγροτώνΣυνεταιρισμένων  ΠΑΓΓΑΙΟΥ», κατόχου (267.751) μετοχών και δικαιουμένουισάριθμων  ψήφων, o  κ.  Γιαιλίδης Θεόδωρος, εκπροσωπών το σύνολο τωνμετοχών.

6.       Εκ   μέρους   της   «Ένωσης   Αγροτικών   Συνεταιρισμών   ΡΟ ΔΟΠΗΣ,

κατόχου (193.315) μετοχών και δικαιουμένου ισάριθμων ψήφων, δενπαρίσταται κανένας.

7.       Εκ  μέρους  του  «Αγροτικού  Συνεταιρισμού   ΕΟΡΔ ΑΙΑΣ »,  κατόχου (147.263)     μετοχών     και       δικαιουμένου      ισάριθμων         ψήφων,δεν παρίσταται κανένας.

8.       Εκ     μέρους     της     Α.Ε.,     « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

 ΠΡ ΑΚΤΟΡΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε , κατόχου (618.880) μετοχών και δικαιουμένου ισάριθμων  ψήφων,  ο  κ.  Κοντός Ευστράτιος, εκπροσωπών το  σύνολο τωνμετοχών.

9.         Εκ μέρους του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΚΙΛΚΙΣ , κατόχου (57.912)μετοχών και δικαιουμένου ισάριθμων ψήφων, η κα Τομπουλίδου  Κυριακή εκπροσωπών τοσύνολο των μετοχών.

10.    Εκ μέρους της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών  ΠΙΕΡΙΑΣ , κατόχου (30.176)       μετοχών      και        δικαιούμενης        ισαρίθμων         ψήφων,δεν παρίσταται κανένας.

11.    Εκ μέρους του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΛΑΓΚΑΔΑ , κατόχου (42.498) μετοχών και δικαιουμένου ισάριθμων ψήφων, ο κ. Ιορδανίδης  Θεόδωρος, εκπροσωπών το σύνολο των μετοχών.

12.  Εκ  μέρους  της  ΕΝΩΣΗΣ  ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩ ΓΩΝ   ΧΙΟΥ  κατόχου(42.498)  μετοχών  και   δικαιούμενης  ισάριθμων   ψήφων,    μετοχών    και δικαιουμένου     ισάριθμων     ψήφων,    ο    κ.    Κουντουριάδης   Δημήτριος, εκπροσωπών τοσύνολο των μετοχών.

13.  Εκ μέρους του Γ.Π.Σ «5ος ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», κατόχου (17.001) μετοχών και

δικαιουμένου ισάριθμωνψήφων, δεν παρίσταται κανένας.

14.    Εκ   μέρους   του   Γ.Π.Σ.   « ΕΞΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ,  κατόχου  (7.548)μετοχών και δικαιουμένου ισαρίθμων ψήφων,δεν παρίσταται κανένας.


15.    Εκ    μέρους   του    Αγροτικού    Συνεταιρισμού   ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   –

 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ « Η ΕΝΩΣΗ» , κατόχου (66.938) μετοχών και  δικαιουμένου ισαρίθμων ψήφων, ο κ. Τσαντόπουλος Θεόδωρος, εκπροσωπών το σύνολο τωνμετοχών.


16.    Εκ μέρους της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών  ΘΗΒΩΝ ,                                                               κατόχου


(60.402) μετοχών και δικαιούμενηςισάριθμων ψήφων, δεν παρίσταται κανένας.

17.    Εκ μέρους της Α.Ε. «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕΚΕ Α.Ε , κατόχου (5.724.834) μετοχών και δικαιούμενηςισάριθμων ψήφων,ο κ. Ταρενίδης Παναγιώτης, εκπροσωπών το σύνολοτωνμετοχών.

Απότα παραπάνω προκύπτει ότι, στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρίστανται έντεκα (11) Μέτοχοι Οργανώσεις, με 8.063.491 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, δηλαδή ποσοστό 94,66% επί του καταβεβλημένουμετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς η Τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα τα θέματα της ΗμερήσιαςΔιάταξης.

Κατόπιν  η  Γενική   Συνέλευση συγκροτείται  σε  σώμα,  σύμφωνα με  το

Καταστατικό της Εταιρείας και εκλέγονται ομόφωνα:

ρόεδρος της Τακτικής ΓενικήςΣυνέλευσης, ο κ. Κοντός Ευστράτιος, εκπρόσωπος του «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣΑ.Ε.».

-Γραμματέας, ηκα.Κομματίδου Ελένη, εργαζόμενητης ΣΕΚΕ Α.

 

 

 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 

1)Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης ΛογαριασμούΑποτελεσμάτων, της Κατάστασης ΜεταβολώνΙδίων Κεφαλαίων και τουΠροσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 1/7/2019 30/6/2020 και των επαυτού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

 

2)   Έγκριση της συνολικήςδιαχείρισης για τη χρήση 1/7/2019 - 30/6/2020 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και έγκριση των αμοιβών τους, της χρήσης 1/7/2019 – 30/6/2020.

 

3)  Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα μετιςδιατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 και του Ορκωτού Ελεγκτή για τηχρήση 1/7/2020 30/6/2021.


4)      Έγκριση   της   προτεινόμενης   Διάθεσης  Αποτελεσμάτων  της   χρήσης 1/7/2019 30/6/2020.

 

5)  Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το ΣΟΕΛγια τη χρήση 1/7/2020 – 30/6/2021.

 

6)  Έγκριση για σύναψη συμβάσεωνμε συνδεδεμένα μέλη τηςεταιρίας.

 

7)  Ανακοινώσεις και Προτάσεις διάφορες.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο

 

Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 1/7/2019 –30/6/2020 και των επ’ αυτού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗΛΟΓΙΣΤΗ

 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας " ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΕ Α.Ε."

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών ΚαταστάσεωνΓνώμη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις της  εταιρείας

"ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΕ Α.Ε." (η Εταιρεία),

οι οποίες αποτελούνται απότον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2020, τις καταστάσειςαποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσειςπαρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας  "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ  ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΕ Α.Ε."

κατά την 30η Ιουνίου 2020 τη χρηματοοικονομικήτης επίδοση και τις ταμειακές της

ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις τουΝ.4308/2014 όπως ισχύει.


Βάση Γνώμης

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας,σύμφωναμε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστεανεξάρτητοι από την Εταιρεία καθ’ όλη την διάρκεια του διορισμού μας σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίαςπου σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τουπροαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήριαπουέχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση τωνχρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει,όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικούελέγχου που η διοίκησηκαθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτισηχρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, πουοφείλεται είτε σε απάτηείτεσε λάθος.

 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναιυπεύθυνη για την αξιολόγησητης ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τηδραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητακαι τη χρήση της λογιστικής αρχήςτης συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεταινα ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλληρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ αυτές τις ενέργειες.

 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο τωνΧρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οιχρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες απόουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλισησυνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που


διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην ΕλληνικήΝομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνταιουσιώδη όταν, μεμονωμένα ήαθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότιθα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών,πουλαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τηδιάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

 

·            Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος,σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονταιστους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή καικατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμούουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία,πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

 

 

·            Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, μεσκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,αλλάόχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας τωνδικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

 

 

·            Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τηΔιοίκηση.

 

 

·            Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκησητης λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ωςπρος την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοιστηνέκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις


των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη  μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται  σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή.Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ηΕταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

 

 

·            Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο τωνχρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο πουεπιτυγχάνεται η εύλογηπαρουσίαση.

 

 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση,το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου,συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της ΈκθεσηςΔιαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέροςΒ) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:

 

 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχεικαταρτισθεί σύμφωνα με τιςισχύουσες νομικές απαιτήσεις τουάρθρου 150 του Ν.4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσειςτης χρήσης που έληξε την 30/6/2020.

 

 

 

 

β) Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κατάρτισε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσειςκαιενοποιημένη έκθεση διαχείρισης κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων τωνάρθρων 149 και 153του Ν.4548/2018.


γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία

"ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΕ Α.Ε."  και  το

περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη της έκθεσης ελέγχου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2021

 

Ο Ορκωτός ΕλεγκτήςΛογιστής

 

 

 

 

ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.ΜΣ.Ο.Ε.Λ. 15141

ACTION AUDITING Α.Ε.Ο.Ε.Λ.

 

Μιχαλακοπούλου 45,Αθήνα

 

Α.Μ. Σ.Ο.Λ.164

 


 

Στη συνέχεια γίνεται ψηφοφορία δια ονομαστικής κλήσεως, από τηνοποία προκύπτει ότι:

1)   Ο Ισολογισμός της 74ης εταιρικής χρήσης 1/7/2019 30/6/2020 της ΣΕΚΕ Α.Ε., την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και τοΠροσάρτημα εγκρίνονται από το σύνολο (100%) των παρισταμένωνεκπροσώπων (αντιπροσώπων) των Μετόχων.

 

 

2)   Η επί του ΙσολογισμούΈκθεση του ΔιοικητικούΣυμβουλίου,

καθώς και η σχετική Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ομόφωναεγκρίνονται.


ΘΕΜΑ 2ο  και 3ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση1/7/2019 30/6/2020 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 108 του Ν. 4548/2018 και έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη περίοδο 1/7/2019-30/6/2020, ύψους255.137,26 €.

Με εισήγηση του κ. Προέδρου, κ. Κοντού Ευστράτιου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση1/7/2019-30/6/2020 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα μετιςδιατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4548/2018.

Γίνεται ψηφοφορία με ονομαστική κλήση και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τα οδοιπορικά και τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την περίοδο 1/7/2019 έως 30/6/2020, συνολικού ύψους 255.137,26 ευρώ.

 

Επίσης η Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση ομόφωναπ ρο ε γ κ ρ ί ν ε ι για την χρήση από 1.7.2020 έως 30.6.2021 τις δαπάνες των οδοιπορικών και των αποζημιώσεων (πάγιας και ημερησίων) του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώςκαιτων μελών του ΔιοικητικούΣυμβουλίου, ως κατωτέρω: α) Προέδρου έως 70.500,00 ευρώ. β) ΔιευθύνοντοςΣυμβούλου έως 17.500,00 ευρώ. γ) Αντιπροέδρου έως 17.000,00 ευρώ. δ) Των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έως 151.000,00 ευρώ συνολικά, εφόσον παραστούν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Δηλαδή, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων προεγκρίνει για την παραπάνω αιτία συνολικόποσό έως 256.000,00 ευρώ.

 

 

 

 ΘΕΜΑ  4ο  και  5ο

Εκλογή ενός Τακτικού και  ενός  Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση από 1/7/2020 - 30/6/2021 και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την κλειόμενηχρήσηαπό 1/7/2019 -30/6/2020.

Η  Γενική Συνέλευση  ομόφωνα εκλέγει  σύμφωνα  με  το   Ν. 4336/15 ως Ελεγκτική Εταιρία την Action Auditing Α.Ε., με ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Λ. 164, με Τακτικό Ε λ ε γ κ τ ή της χρήσης από 1/7/2020 έως 30/6/2021,τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Βασίλειο Χαρίση του Κωνσταντίνου, (ΑΜ. ΣΟΕΛ15141) και Αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Σταύρο Παπαντώνη τουΘωμά (ΑΜ ΣΟΕΛ 14331).


H Γενική Συνέλευση ομόφωνα προεγκρίνει για τη χρήση από 1/7/2020 έως 30/6/2021, αναλογικά, τις ίδιες ώρες απασχόλησης (ελέγχου) που απαιτήθηκαν και στην προηγούμενη χρήση, η οποία θα ισούται με το σύνολοτωνωρών απασχόλησής της επί το ελάχιστο ωρομίσθιο που έχει καθορισθεί με απόφαση του ΣΟΕΛ, σύμφωνα και με τηνσχετική νομοθεσία.

 

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει για τις ώρες που απασχολήθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές της υπόλογης χρήσης, ως αμοιβή τους, τοελάχιστο ωρομίσθιο που έχει ορισθεί κατά τα ως άνω.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση για σύναψη συμβάσεων με συνδεδεμένα μέλη της εταιρίας.

 

 

 

 ΘΕΜΑ 7ο

Ανακοινώσεις και Προτάσεις διάφορες

 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος της ΓενικήςΣυνέλευσης κλείνοντας τις εργασίες της,ευχαριστεί όλους για την ομαλή και άψογη εξέλιξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και εύχεται σε όλους τους παράγοντες και εργαζομένους στην ΣΕΚΕ, να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους γιατην πρόοδο της ΣΕΚΕ.

Μηυπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος τηςΓενικής Συνέλευσης κήρυξε την περαίωση των εργασιών της Τακτικής ΓενικήςΣυνέλευσης των Μετόχων τηςεταιρίας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     Ε. ΚΟΝΤΟΣ                                     Ε. ΚΟΜΜΑΤΙΔΟΥ