Our News

16/03/2021
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΣΕΚΕ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΣΕΚΕ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021Στην Ξάνθη και στα Γραφεία της έδρας της ΕλληνικήςΑνώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  -  ΣΕΚΕ    Α.Ε

συνήλθε σήμερα 5 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 μ.μ., η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με προεδρεύοντα προσωρινώς   τον    Πρόεδρο    του    Διοικητικού     Συμβουλίουκ. Παναγιώτη Ταρενίδη, η οποία πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης.

Η   παρούσα  Γενική   Συνέλευση  συνέρχεται,  ύστερα  από

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθ. 94/5-02-2021.

1.   Η πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με ταθέματα της Ημερήσιας Διάταξης δημοσιεύθηκε εντός των νομίμων προθεσμιών στο ΓΕΜΗ και τ ο ι χ ο κ ο λ λ ή θ η κ ε σε εμφανή θέση των γραφείων του Κεντρικού Καταστήματος της Εταιρείαςεμπρόθεσμα.

2.   Ότι, σαράντα οκτώ ώρες πριν από την παρούσα Γενική Συνέλευση το ιχ ο κ ο λ λ ή θ η κ ε σε εμφανή θέση των Γραφείων της Εταιρείας, πίνακας των Μετόχων ΣυνεταιριστικώνΟργανώσεων, οι οποίες έστειλαν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικάσυμμετοχής των στην ΓενικήΣυνέλευση.

Επίσης στον ίδιο πίνακα αναγράφονται ο αριθμός τωνμετοχών και των ψήφων,τα ονοματεπώνυμακαι οι Διευθύνσεις των Αντιπροσώπων.

Ύστερα από τα παραπάνω γίνεται ονομαστική κλήση καιδιαπιστώνεται ότι, στην Τακτική Γενική Συνέλευση προσήλθαν και συμμετέχουν με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψηςοι Αντιπρόσωποι των ακολούθων Συνεταιριστικών Οργανώσεων,οι οποίες μέτοχοι απέστειλαν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα(Αποφ. Δ.Σ., Διορισμός Εκπροσώπου και λοιπά).

1.     Εκ μέρους του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση ΑγροτώνΣυνεταιρισμένων   ΞΑΝΘΗΣ  », κατόχου  ( 252.816) μετοχών και δικαιουμένου   ισαρίθμων   ψήφων,    ο   κ.   Χατζηελευθεριάδης


Κωνσταντίνος, κάτοικος Ξάνθης, εκπροσωπών το σύνολο των μετοχών.

2.   Εκ μέρους του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση  Αγροτικός

Συνεταιρισμός   ΔΡΑΜΑΣ» ,     κατόχου      (26.025)   μετοχών   και δικαιουμένου ισαρίθμων ψήφων,ο κ. Κεσκίνογλου Ιωάννης, κάτοικος Δράμας, εκπροσωπών το σύνολο των μετοχών.

3.    Εκ  μέρους  της Ένωσης  Αγροτικών Συνεταιρισμών   ΣΕΡΡΩΝ , κατόχου   (164.331) μετοχών και δικαιουμένης ισαρίθμων ψήφων,ο κ.Παρηγόρης Κωνσταντίνος, κάτοικος Σερρών, εκπροσωπών τοσύνολο των μετοχών.

4.     Εκ μέρους του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων     ΚΑΒΑΛΑΣ  » , κατόχου                           (143.065)  μετοχών   και δικαιουμένου ισαρίθμωνψήφων, ο κ. Λεπίδας Κωνσταντίνος,εκπροσωπών το σύνολο των μετοχών.

5.     Εκ μέρους του  Αγροτικού  Συνεταιρισμού  «Ένωση Αγροτών

Συνεταιρισμένων ΠΑΓΓΑΙΟΥ» , κατόχου (126.407) μετοχών   καιδικαιουμένου ισαρίθμων ψήφων,ο κ. Γιαϊλίδης Θεόδωροςάτοικος Ελευθερουπόλεως Καβάλας, εκπροσωπών το σύνολο τωνμετοχών.

6.  Εκ μέρους της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών  ΡΟΔΟΠ ΗΣ, κατόχου (91.264) μετοχών και δικαιουμένης ισαρίθμων ψήφων,δεν παρίσταται κανένας.

7.  Εκ μέρους του Αγροτικού Συνεταιρισμού  ΕΟΡ ΔΑΙΑΣ , κατόχου(69.524)  μετοχών  και   δικαιουμένου  ισαρίθμων     ψήφων, δεν παρίσταται κανένας.

8.       Εκ   μέρους   της   Α.Ε.   «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

 ΠΡ ΑΚΤΟΡΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ »,  κατόχου   (292.182)   μετοχών    και δικαιουμένηςισαρίθμων ψήφων, ο κ. ΚοντόςΕυστράτιος, κάτοικος Ξάνθης, εκπροσωπών το σύνολο των μετοχών.

9.     Εκ  μέρους  του  Αγροτικού  Συνεταιρισμού   ΚΙΛΚΙΣ ,  κατόχου (27.342)  μετοχών  και δικαιουμένου ισαρίθμων   ψήφων, η κα Τομπουλίδου Κυριακή, κάτοικοςΚιλκίς,  εκπροσωπών το σύνολο των μετοχών.

10.    Εκ μέρους της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών ΠΙΕΡΙΑΣ , κατόχου (14.247) μετοχών και   δικαιουμένης   ισαρίθμων ψήφων,δεν παρίσταται κανένας.

11.     Εκ μέρους του Αγροτικού Συνεταιρισμού   ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-

 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ «Η   ΕΝΩΣΗ»,  κατόχου   (31.602)  μετοχών   και δικαιουμένου ισαρίθμων ψήφων, ο κ. Θεόδωρος Τσαντόπουλος, εκπροσωπών το σύνολο των μετοχών.


 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, στην Τακτική ΓενικήΣυνέλευση παρίστανται οκτώ (8)Μέτοχοι Οργανώσεις με 1.063.770 μετοχές οσοστό 85,88%) και συνεπώς η Τακτική ΓενικήΣυνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων τηςΗμερήσιας Διάταξης.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση συγκροτείται σε σώμα,σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και εκλέγονταιομόφωνα:

-    Πρόεδρος της Τακτικής ΓενικήςΣυνέλευσης, ο κ. Κοντός Ευστράτιος,             εκπρόσωπος                   της      Α.Ε.      « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΠΡΑΚΤΟΡ ΕΙΟ  ΞΑΝΘΗΣ» .

-             Γραμματέας η κα. Κομματίδου Ελένη, εργαζομένη τηςΣΕΚΕΑ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΓενικήςΣυνέλευσης καταλαμβάνει την έδρα του Προεδρείου και ευχαριστεί τουςΑντιπροσώπους για την εκλογή του.

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής ΣυνέλευσηςτωνΜετόχων, αναγιγνώσκει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 

 

 

1)      Έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης ΛογαριασμούΑποτελεσμάτων, της Κατάστασης ΜεταβολώνΙδίων Κεφαλαίωνκαιτου Προσαρτήματος της χρήσης από 1/7/2019 έως 30/6/2020 και των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2)    Έγκριση της συνολικής  διαχείρισης  για  τη χρήση 1/7/2019-

 

30/6/2020 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4548/2018.


3)  Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση από 1/7/2020 - 30/6/2021 και καθορισμός τηςαμοιβήςτου.

4)   Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την κλειόμενη χρήση

 

από 1/7/2019 - 30/6/2020.

 

5)  Ανακοινώσεις και Προτάσεις διάφορες.

 

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων τηςημερήσιας διάταξης:

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο

 

 

Έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης ΛογαριασμούΑποτελεσμάτων, της Κατάστασης ΜεταβολώνΙδίων Κεφαλαίωνκαιτου Προσαρτήματος της χρήσης από 1/7/2019 έως 30/6/2020 και των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, δίνει τον λόγο στονυπεύθυνο Λογιστηρίου, κ. Νικόλαο Θεοδωρίδη, ο οποίος διαβάζειτηνΈκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ. Αντιπροσώπους των Μετόχων της Γενικής Συνέλευσης, η οποίαεγκρίθηκε ομόφωνα απότο Διοικητικό Συμβούλιο τηςεταιρείας.

Στη συνέχεια ο κ. Θεοδωρίδης διαβάζει τον Ισολογισμό τηςυπόλογης χρήσης, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, ως και το Προσάρτημα.

Στη   συνέχεια   ο   Πρόεδρος   της    Γενικής    Συνέλευσηςκ.Κοντός Ευστράτιος παρακαλεί τον Ορκωτό Ελεγκτή, κ. ΒασίλειοΧαρίση, να διαβάσει το Πιστοποιητικό Ελέγχου, που συνέταξε και που έχει ως εξής:

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 

EΚΘΕΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤ ΟΥ ΛΟΓΙ ΣΤΗ  -

 ΕΛΕΓΚΤΗ


 Πρ ο ς το υς κ.κ. Μετόχους τ ης Ανώνυμης  Ε ταιρ είας

 "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣ ΤΙΚΗΕΤΑΙ ΡΕΙ Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ

 ΕΠΕΝΔΥΣ ΕΩΝΣ ΕΚΕ  Α. Ε.. "

 

 Έκθεση  Ελ έγχου επί των χρηματοοικονομικών

 καταστάσεων

 

Γνώμη

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τηςεταιρείας  "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  ΚΑΙ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕΚΕ Α.." Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από   τον   ισολογισμό   της  30ης     Ιουνίου   2020,   τις   καταστάσεις

αποτελεσμάτων και των μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεωςπου έληξε τηνημερομηνία αυτή, καθώς και τοσχετικό προσάρτημα.

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέσητης  εταιρείας  "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕΚΕ Α.." κατά την 30η Ιουνίου 2020 και τηχρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία

αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις τουΝ.4308/2014 όπως ισχύει.

 

Βάση Γνώμης

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου(ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνεςμας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τονΚώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτέςτου Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών,όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίαςπου σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεωνστην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωναμε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμημας.

 

 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων


Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίασητων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις τουΝ.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικούελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων απόουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνηγια την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοιαπερίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενηδραστηριότητακαι τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενηςδραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται ναρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψειτη δραστηριότητάτης ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ αυτές τις ενέργειες.

 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικέςκαταστάσεις, στο σύνολο τους, είναιαπαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα,που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τηγνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου,αλλά δεν είναι εγγύησηότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με ταΔΠΕ,όπως αυτά έχουν ενσωματωθείστην Ελληνική Νομοθεσία, θαεντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματαδύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδηόταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικέςαποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονταιμε βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση καιδιατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

 

·                 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδουςσφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώνταςελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνουςαυτούς και αποκτούμε ελεγκτικάτεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος


μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτηείναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη τωνδικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

 

 

·                 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τονέλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωσηγνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικούελέγχου της Εταιρείας.

 

 

·                 Αξιολογούμε την καταλληλότητατων λογιστικών αρχών καιμεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

 

 

·                 Αποφαινόμαστεγια την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας καιμε βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες πουμπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς τηνικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάνσυμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς ναδιαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μαςβασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι τηνημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ήσυνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει ναλειτουργεί ως συνεχιζόμενηδραστηριότητα.

 

 

Αξιολογούμε

τη   συνολική   παρουσίαση,   τη

δομή   και   το

 

περιεχόμενο

των       χρηματοοικονομικών

καταστάσεων,

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά

πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενεςσυναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενοεύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου,καθώς και σημαντικάευρήματα   του  ελέγχου,   συμπεριλαμβανομένων   όποιων   σημαντικών


ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τηδιάρκεια τουελέγχου μας.

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτισητης Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή τωνδιατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.4336/2015, σημειώνουμε ότι:

 

 

α)   Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του ΔιοικητικούΣυμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικέςαπαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 και το περιεχόμενοαυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένεςχρηματοοικονομικές καταστάσειςτης χρήσης που έληξε την 30/6/2020.

 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕΚΕ Α.."και το περιβάλλον της, δεν έχουμεεντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης τουΔιοικητικούτηςΣυμβουλίου.

 

 

 

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2021

Ο Ορκωτός ΕλεγκτήςΛογιστής

 

 

 

 

 

ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑ.Μ Σ.Ο.Ε.Λ. 15141

ACTION AUDITING Α.Ε.Ο.Ε.Λ.

Μιχαλακοπούλου 45,Αθήνα

Α.Μ. Σ.Ο.Λ. 164


Στη συνέχεια γίνεται ψηφοφορία δια ονομαστικήςκλήσεως, από τηνοποία προκύπτει ότι:

1)     Ο  Ισολογισμός της  εταιρικής  χρήσης  από  1/7/2019  -

30/6/2020  της  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΣΕΚΕ Α.Ε., με την Κατάσταση Μεταβολών ιδίων Κεφαλαίων και το Προσάρτημα, εγκρίνονται από το σύνολο(100%) των παρισταμένων εκπροσώπων (αντιπροσώπων)των Μετόχων.

 

 

2)        Η επί του Ισολογισμού έκθεση του ΔιοικητικούΣυμβουλίου, καθώς και η σχετική έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή, ομόφωνα εγκρίνονται.

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο

 

Έγκριση της συνολικήςδιαχείρισης για τη χρήση 1/7/2019- 30/6/2020 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4548/2018.

 

 

Με εισήγηση του κ. Προέδρου, κ. Κοντού Ευστράτιου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 1/7/2019-30/6/2020 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωναμε τις διατάξεις του άρθρου 108τουΝ. 4548/2018.

 

 

 

 ΘΕΜΑ  3ο  και 4 ο

 

 

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση από 1/7/2020 - 30/6/2021 και καθορισμός της αμοιβήςτους. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή γιατην κλειόμενη χρήση από1/7/2019 -30/6/2020.

 

 

ΗΓενική Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει  σύμφωνα  με  τοΝ.4336/15 ως Ελεγκτική Εταιρία την Action Auditing Α.Ε., με ΑΜ. Σ.Ο.Ε.Λ. 164, με Τακτικό Ε λ ε γ κ τ ή της χρήσης από 1.7.2020 έως 30.6.2021, τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Βασίλειο  Χαρίση  του Κωνσταντίνου,  (ΑΜ.  ΣΟΕΛ 15141) και


Αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Σταύρο Παπαντώνη τουΘωμά (ΑΜ ΣΟΕΛ 14331).

H Γενική Συνέλευσηομόφωνα προεγκρίνει για τηχρήση από

1.7.2020 έως 30.6.2021, αναλογικά, τις ίδιες ώρες απασχόλησης (ελέγχου) που απαιτήθηκαν και στην προηγούμενη χρήση, η οποία θαισούται με το σύνολο των ωρών απασχόλησής της επί το ελάχιστο ωρομίσθιο που έχει καθορισθεί με απόφαση του ΣΟΕΛ, σύμφωνα και με τηνσχετική νομοθεσία.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει για τις ώρες πουαπασχολήθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές της υπόλογης χρήσης, ως αμοιβή τους, το ελάχιστο ωρομίσθιο που έχει ορισθεί κατά τα ως άνω.

 

 

 ΘΕΜΑ  6o

 

 

Ανακοινώσεις και Προτάσεις διάφορες

 

 

 

Οκ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κλείνοντας τιςεργασίες της, ευχαριστεί όλους για την ομαλή και άψογη εξέλιξη των εργασιών αυτής.

Μη   υπάρχοντος   άλλου   θέματος    προς   συζήτηση,    ο κ.Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκήρυξε την περαίωση τωνεργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τηςεταιρείας.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Ε. ΚΟΝΤΟΣ                                                      Ε. ΚΟΜΜΑΤΙΔΟΥ