Τα νέα μας

29 Ιουλ 2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣπήλιος Λιβανός από Ξάνθη : «Η ΣΕΚΕ δείχνει τον δρόμο για τηνανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα» Στις προοπτικές της μεγαλύτερη...
16 Μαρ 2021
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΣΕΚΕ Α.Ε ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  01253294600...
16 Μαρ 2021
ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕΚΕ Α....
16 Μαρ 2021
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΣΕΚΕ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021Στην ...
16 Μαρ 2021
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝΚΑΙΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΣΕΚΕ Α.Ε ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 012532946000Ετήσιες Χρηματοοι...
16 Μαρ 2021
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΕ Α.Ε.(ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η 12510846000)Α Π Ο Φ Α Σ ΗΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ&n...
16 Μαρ 2021
ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕΚΕ Α.Ε. ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ  ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ  ΣΤΟ 2 ΧΙΛ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ...
16 Μαρ 2021
ΑΜΒΥΞ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.    ...
16 Μαρ 2021
        ΣΕΚΕ ΑΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝΕΛΛΑΔΟΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ...
10 Φεβ 2021
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΤων Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΕ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική ΣυνέλευσηΜε απ...
12 Ιουν 2019
Την τιμητική διάκριση του «Πρωταγωνιστή της ελληνικής οικονομίας» έλαβε η ΣΕΚΕ στη διάρκεια απονομής των βραβείων που διοργάνωσε η Direction...
23 Οκτ 2017
Το μήνυμα αυτό έστειλαν οι εκπρόσωποι των καπνοπαραγωγών από όλο τον κόσμο στη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου τους στο Λιτόχωρο Πιερίας, το ...