Η ΣΕΚΕ

Η ΣΕΚΕ Α.Ε. είναι μια σύγχρονη και δυναμική εταιρεία, η οποία συνδυάζει με τον πλέον επιτυχημένο τρόπο την μακρά εμπειρία στον τομέα του καπνού με καινοτόμες και σύγχρονες επιχειρηματικές αξίες και πρακτικές.

Η δραστηριότητά της

Η ΣΕΚΕ αγοράζει, επεξεργάζεται και διαθέτει προς πώληση όλες τις ποικιλίες ανατολικού καπνού, μεγαλόφυλλων τύπου Virginia (συμβατικό και οργανικό) και burley, που παράγονται στις βαλκανικές χώρες.

Εργοστασιακές υποδομές

Έδρα και εργοστάσια

Τα κεντρικά γραφεία και εργοστάσια της ΣΕΚΕ καλύπτουν συνολική έκταση 40 στρεμμάτων στην περιοχή της Ξάνθης και διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης καπνού. Ειδικότερα περιλαμβάνουν:

Κοινωνική υπευθυνότητα

Η ΣΕΚΕ λειτουργεί με υπευθυνότητα σε όλα τα επίπεδα της δραστηριότητάς της.

sekesa

Τα νέα μας

Πιστοποιήσεις

sekesa
sekesa
sekesa
sekesa